Csépe Valéria

Csépe Valéria 1976-ban szerzett pszichológusi diplomát az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) pszichológia-biológia szakán, s még ugyanazon évben kezdett el fiatal dolgozni az Magyar Tudományos Akadémián (MTA). Fő kutatási területe a hallási információfeldolgozási folyamatok agyi folyamatainak megismerése volt, a humán megismerő (kognitív) folyamatokkal foglalkozott.

1981-ben az ELTE Bölcsészettudományi Karán egyetemi doktori címet szerzett, 1992-ben pedig megvédte kandidátusi értekezését.  Az MTA doktora cím elnyeréséhez benyújtott disszertációt 2002-ben védte meg. 1990-ben Humboldt ösztöndíjasként kezdett kutatóként a Münszteri Egyetemen.

A 2000-ben a Pszichológiai Kutatóintézetben létrehozott új kutatócsoport témái jelentősen bővültek, s többek között a mentális aritmetika, a nyelv és emlékezet összefüggései, a nyelvi értés korábban elektrofiziológiai módszerekkel nem vizsgált kérdései, valamint az agyi elektromos jelek új elemzési módszereinek fejlesztése kerültek előtérbe.

Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karán 2005-ben már egyetemi tanárként alapította meg a Pszichológiai Intézet Kognitív Pszichológia Tanszékét, amelyet főtitkárhelyettessé történő megválasztásáig tanszékvezető egyetemi tanárként vezetett. Emellett tagja a Zágrábi Egyetem Pszicholingvisztika és Idegtudományi programjának. Közel 200 publikációja jelent meg, amibe beletartoznak cikkek, monográfiák, könyvek. Számos nemzeti és nemzetközi tudományos szervezet tagja, és tudományos lapok szerkesztőbizottságának tagja.

2003-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével tüntették ki; emellett kutatói teljesítményének elismerését számos szakmai díj és állami kitűntetés jelzi. A Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, 2008-ban pedig a Magyar Tudományos Akadémia főtitkárhelyettesévé választották.

Panel témája: Népesedés és a szülői nemi szerepek