Demény Pál

Demény Pál Nyíregyházán született 1932-ben. A Debreceni Református Kollégiumban érettségizett, majd a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen végzett 1955-ben. 1957-ben a genfi Institut universitaire de hautes études internationales-ban (HEI) folytatta tanulmányait, majd 1961-ben a Princeton Egyetemen szerzett PhD-t közgazdaságtanból. Ezt követően tanársegédnek nevezték ki Princeton közgazdasági fakultásán, valamint a Princeton Népesedési Kutatóintézet munkatársa lett ahol demográfiai modeleken és becsléseken és a népesség és a gazdaság összefüggésein dolgozott. Később a Michigan Egyetemen érte el a professzori fokot, valamint vendég professzor volt a California Egyetem (Berkeley) Demográfiai Tanszékén.

1971-ben a Hawaii Egyetem közgazdaság professzorává nevezték ki, valamint a honolului Kelet-Nyugat Népesedési Intézet alapító igazgatója lett. Ettől kezdve tanulmányainak fő súlypontja a népességpolitika kérdéseire összpontosult. 1975-ben alelnökként csatlakozott a New York székhelyű Népesedési Tanácshoz, valamint a Tanács demográfiai részlegének igazgatója lett. Mint Distinguished Scholar a Tanács tagja maradt egészen a nyugdíjba vonulásáig, 2012-ig.

A Népesedési és Fejlődési Szemle tudományos folyóirat első száma 1975-ben jelent meg. A folyóiratnak Demény Pál alapítója és 38 éven keresztül szerkesztője volt. 1986-ban az Amerikai Népesedési Társaság elnökévé választották. Az Amerikai Szövetség a Tudomány Fejlődéséért munkatársa, majd 2002 óta a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja. 2003-ban a Nemzetközi Népességtudományi Unió Laureátusa kitüntetésében részesült.