Prof. Dr. Mészáros József

1982-ben végzett az ELTE Természettudományi Karán matematikusként, majd 1985-ben a Bölcsészettudományi Karon szociológusként.

1990-1994 között a Népjóléti Minisztérium miniszteri tanácsosa, főosztályvezetője. 1986-tól a Budapesti Műszaki Egyetem Szociológiai tanszékén előbb tanársegéd, majd adjunktus, 1991-1998 között docens, majd 1998-ban docens, tanszékvezető. 1998-2000 között az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság főigazgató-helyettese, 2002-ig főigazgatója.

2002-től ismét a Budapesti Műszaki Egyetem Szociológia Tanszékének docense. 2005-től napjainkig a Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar tanszékvezető egyetemi docense, tanára, emellett 2010-től az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság főigazgatója.

2006 szeptembertől 2007 szeptemberéig az ÁPV Rt. Felügyelő Bizottságának tagja, 2007 Ooktóberétől az MNV Zrt. Ellenőrző Bizottságának tagja, 2010 júniusától az MNV Zrt. Felügyelő Bizottságának elnöke.

1991-ben a szociológia tudomány kandidátusa, 2006-ban habilitált doktor lett. A Magyar Szociológiai Társaság Az év publikációja díjban részesítette (1995). 1997-ben  Széchenyi professzori ösztöndíjat kapott, majd 2001-ben Miniszteri dicséretet. Több mint 10 könyv, valamint rengeteg folyóiratcikk szerzője.

Panel témája: Demográfia és Gazdaság